Αγίου Κωνσταντίνου και Σωκράτους

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Αγίου Κωνσταντίνου και Σωκράτους