Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 154

Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 154