Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 23

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 23