Καποδιστρίου

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καποδιστρίου