Δημητρίου Βετσόπουλου και Ταγματάρχου Γεωργούλη

Δημητρίου Βετσόπουλου και Ταγματάρχου Γεωργούλη