Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 178

Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 178