Καραολη & Δημητρίου 260, Νίκαια

Καραολη & Δημητρίου 260, Νίκαια