ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 20, 56430, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Θεσσαλονίκη ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 20, 56430, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ