Ελευθερίου Βενιζέλου 6, Καλλιθέα

Ελευθερίου Βενιζέλου 6, Καλλιθέα