Αγίου Κωνσταντίνου 8, Ηλιούπολη

Αγίου Κωνσταντίνου 8, Ηλιούπολη