Λεωφόρος Μεσογείων 450, Αγία Παρασκευή, Ν. Αττικής

Λεωφόρος Μεσογείων 450, Αγία Παρασκευή, Ν. Αττικής