ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΕΥΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149, ΕΥΟΣΜΟΣ