14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Θεσσαλονίκη ΛΑΓΚΑΔΑΣ
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά