14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά