Έλλης λαμπέτη 20, Άνω λιόσια

Έλλης λαμπέτη 20, Άνω λιόσια