Λεωφόρος Στρατάρχου Αλεξανδρου Παπάγου

Αθήνα ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Λεωφόρος Στρατάρχου Αλεξανδρου Παπάγου