Γεωρ. Βιζυηνού 54

Θεσσαλονίκη 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Γεωρ. Βιζυηνού 54