Θεσσαλονίκης 2, Νέα Μουδανιά , Χαλκιδική

Χαλκιδική ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Θεσσαλονίκης 2, Νέα Μουδανιά , Χαλκιδική