λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 127

Πειραιάς ΝΙΚΑΙΑ
λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 127