Λεωφόρος Στρατού 5 Πολίχνη

Θεσσαλονίκη ΠΟΛΙΧΝΗ
Λεωφόρος Στρατού 5 Πολίχνη