ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 6

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 6