Προσκόπων Αϊδινίου 1-17, Νέα Ιωνία

Προσκόπων Αϊδινίου, Νέα Ιωνία
Προσκόπων Αϊδινίου 1-17, Νέα Ιωνία