Βασιλέως Φιλίππου 2-12, Νάουσα

Βασιλέως Φιλίππου, Νάουσα
Βασιλέως Φιλίππου 2-12, Νάουσα