Αϊδινίου 1-11, Καλαμαριά

Αϊδινίου, Καλαμαριά
Αϊδινίου 1-11, Καλαμαριά