ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ.

Πιερία - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2351075800, 6944513606 Σύντομη Περιγραφή
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ 24