ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΛΟΥΜΗΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

210 7219571, 6944 500294 Σύντομη Περιγραφή
ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 23 & ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ