ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΓΚΥΖΗ

Αθήνα - ΓΚΥΖΗ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2106450548 - 6944224130
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 81
2106450548 - 6944224130