ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ – ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ

Αθήνα - ΤΑΥΡΟΣ

210 3450637 – 641, 210 3450596 Σύντομη Περιγραφή
Ήρας 24, Ταύρος 177 78, Ελλάδα