ΑΝΕΣΤΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περιφέρεια Αττικής - ΒΑΡΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2169000880, 6937124542 Σύντομη Περιγραφή
ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 47 και ΓΑΥΡΙΟΥ