ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310225333, 6932282815 Σύντομη Περιγραφή
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 77