ΚΑΛΦΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310897163
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 (ΠΡΩΗΝ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ) 54642