ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310831151
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 155 54645