ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310242802
ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 6 54621