ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310254012
ΕΓΝΑΤΙΑ 115 54635