ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310254012
ΕΓΝΑΤΙΑ 115 54635