Κομμωτήρια Τέλης Κίκερης-Αττική-Χαιδάρι

2105819133
Καραισκάκη 69