ΤΡΟΥΒΑΣ Δ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

6972021371,2130452886
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 12 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
6972021371,2130452886