ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Κακαλέτσης Νικόλαος, Δούρλιου Βασιλική

Σέρρες - ΣΕΡΡΕΣ

Μεραρχίας 7, Σερρες