Τι υπάρχει , κοντά σε..."ypsilantou 5 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ"