Τι υπάρχει , κοντά σε..."veikou 31 Αθήνα (κέντρο)"