Τι υπάρχει , κοντά σε..."varnali 3 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ"