Τι υπάρχει , κοντά σε..."tritsi a kai solomou solomou ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"