Τι υπάρχει , κοντά σε..."thivon kai parnassou ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ"