Τι υπάρχει , κοντά σε..."solonos 6 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"