Τι υπάρχει , κοντά σε..."solonos 33 54644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"