Τι υπάρχει , κοντά σε..."ptolemaion 31 thessaloniki "