Τι υπάρχει , κοντά σε..."pserimou 15 plateia 100 chourmadion ΡΟΔΟΣ"