Τι υπάρχει , κοντά σε..."psaron kai palaiologou kon Αθήνα (κέντρο)"