Τι υπάρχει , κοντά σε..."pl nayarinou 7 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"