Τι υπάρχει , κοντά σε..."perikleous 7 Αθήνα (κέντρο)"