Τι υπάρχει , κοντά σε..."palaiologou kon ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ"